Coaching Staff

Comstock Boys Basketball Coaching Staff

Varsity Coach - Josh Beeke


JV Coach - Jimmy Cotter


Freshmen Coach - Mike Low


8th Grade Coach - OPEN


7th Grade Coach - Nate Militzer